Choose your language:

Privacyverklaring Ons huis in Sauerland (AVG)

Wat staat er in deze privacyverklaring?

Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) respecteert de privacy van zijn websitegebruikers en –bezoekers en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Europese wetgeving.

In deze privacyverklaring komen de volgende zaken aan bod:
– Wie zijn wij?
– Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
– Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
– Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
​- Welke gegevens delen we met derden en waarom doen we dat?
– Wat is de bewaartermijn van u gegevens?
– Wat zijn uw rechten?
– Hoe gebruiken wij cookies?
– Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens bij Ons huis in Sauerland (Jan de Blok)?

Mocht u iets niet begrijpen of er is u iets onduidelijk? Neem gerust contact met ons op. U vindt onze contactgegevens op onze website onder: https://www.onshuisinsauerland.nl/nl/contact/.

Wie zijn wij?

Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) is een website voor het verhuren van een aantal accommodaties in het Sauerland. Wij vinden de persoonlijke levenssfeer van onze klanten erg belangrijk. Dit geldt dus ook voor onze bezoekers van de website. Daarom gaat Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult op de website bij het contactformulier of wanneer u een reservering maakt.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens bij:
1.       Informatieverzoeken via het contactformulier – Het beantwoorden en behandelen van uw informatieverzoek.
2.       Reserveren accommodatie – Het vastleggen van de reservering, de status van uw boeking en betaling bewaken en het contact hebben met u als onze klant.
3.       Voor beoordelingen – Na uw verblijf, kunt u gevraagd worden of uw beoordeling die u ons uit eigen beweging per mail toegezonden heeft over onze dienstverlening en/ of de gehuurde accommodatie of wij deze beoordeling bij de betreffende accommodatie op onze website mogen publiceren. We gebruiken de door u geschreven beoordeling dan om andere reizigers in te lichten over de kwaliteit van onze dienstverlening en/ of de accommodatie en ook voor de kwaliteitsverbetering van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
1.       Informatieverzoeken via het contactformulier:
·         Naam
·         E-mailadres2.       Aanmelden nieuwsbrief:
·         Voornaam / tussenvoegsel/ Achternaam
·         E-mailadres

3.       Reserveren accommodatie wordt per deelnemer het volgende vastgelegd:
·         De gemaakte keuzes ten aanzien van de gereserveerde accommodatie
·         Voornaam / tussenvoegsel/ Achternaam
·         Adres
·         Postcode
·         Woonplaats
·         Land
·         Telefoonnummer(s)
·         E-mailadres(sen)
·         Namen + geboortedata van u en uw medereizigers
Indien u gegevens van derden aanlevert bij het maken van een reservering, dient u er zeker van te zijn dat zij hiermee akkoord gaan. Zorg er ook voor dat zij begrijpen hoe wij hun gegevens kunnen gebruiken.

Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens indien dit nodig is voor hun werk.

Welke gegevens delen we met derden en waarom doen we dat?

We verkopen uw gegevens niet aan derden.​ ​Om uw boeking te kunnen verwerken en realiseren delen we uw informatie wel met andere partijen. Alle partijen waar we mee samenwerken worden door ons zorgvuldig geselecteerd en zijn gebonden uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor marketingdoeleinden door te verkopen of te gebruiken. Zij krijgen uitsluitend toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun diensten te kunnen leveren. We delen uw gegevens met de volgende partijen:
​1.       Onze IT-leveranciers – Voor onze website en backoffice werken wij samen met derden. Uw gegevens worden door hen verwerkt en op hun servers opgeslagen.
2.       De verhuurders – Om uw boeking te kunnen uitvoeren dienen we bij een aantal accommodaties uw persoonsgegevens te delen met de verhuurder. De verhuurder kan uw gegevens dan delen met bijvoorbeeld een beheerder en met (overheids-)instanties ten behoeve van het innen van toeristenbelasting.
​3.       De overheid – Voor het naleven de wet en regelgeving dienen er bepaalde gegevens te worden verzameld en te worden bewaard. De belastingwetgeving in Duitsland kent een minimale bewaarperiode van 10 jaar. We gegen persoonsgegevens door aan de rechtshandhaving voor zover het wettelijk verplicht is, of noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en fraude, of als we anderszins wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
4.       Financiële instellingen – Ten behoeve van (terug-)betalingen is het nodig dat er bepaalde gegevens worden gedeeld met financiële instellingen.
5.       Juridische partners – Het zou mogelijk kunnen zijn dat we uw gegevens met juridische partners delen om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen.
6.       Diensten van derden – We kunnen uw gegevens delen met hierboven niet genoemde derden zoals reclamepartners (Google of bijv. Facebook) of voor het versturen van marketingmateriaal (bijv. nieuwsbrief).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens verwijderen wij 1 jaar na afhandeling van het contact.

Rechten

U heeft altijd recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht  van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@onshuisinsauerland.nl.
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kwetsbaarheden

Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via info@onshuisinsauerland.nl.

Gebruik van cookies

Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens bij Ons huis in Sauerland (Jan de Blok)?

Verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens is:

Mr. Jan de Blok

van

Das Gabionenhaus
Am Weissen Stein 16
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
Deutschland

Wijzigingen

Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacystatement is te vinden op www.onshuisinsauerland.nl.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Ons huis in Sauerland (Jan de Blok) een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze privacy officer via info@onshuisinsauerland.nl.